• Regionala utvecklingsnämnden är engagerade i följande internationella nätverk:

  • Mittnordenkommittén, en av Nordiska ministerrådets gränskommittéer. Nätverk för nordisk samverkan som arbetar med öst-västliga kommunikationer, kultur, bioekonomi, landsbygdsutveckling och social innovation samt social hållbarhet. Övriga medlemmar är Sör- och Nord-Tröndelag, Västernorrland samt Österbotten. Ledamöter är Margareta Winberg (s), Thomas Hägg (s), Thomas Gutke (m), Gunnar Hjelm (m) och Can Savran (c). Tjänstemannastöd är: Anna Omberg/Camilla Randström (internationell strateg), Göran Hallman (folkhälsopolitisk strateg), Gunnar Fackel (miljöstrateg) och Jan Molde (infrastrukturstrateg).

  • Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE), ett av Europas största miljönätverk för påverkan av EU:s miljöpolitik. Ledamot är Robert Uitto (s) och tjänstemannastöd är Gunnar Fackel (miljöstrateg).

  • European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL), ett nätverk för livslångt lärande där Robert Uitto (s) är ledamot och Håkan Lundmark tjänstemannastöd (strateg välfärd, klimat och kompetens).

  • Assembly of European Regions (AER), ett paneuropeiskt nätverk som inte enbart samlar EU-länder. AER har tre kommittéer och vi är med i kommitté 1, ekonomi och regional utveckling där Robert Uitto (s) och Susanné Wallner (m) är ledamöter. Anton Hammar (s) och Thomas Andersson (c) är ledamöter i AER:s generalförsamling. Internationell strateg är tjänsteman i samtliga AER-sammanslutningar.

  • Europaforum Norra Sverige (EFNS), samlar Sveriges fyra nordligaste regioner i syfte att påverka EU-politik som ofta påverkar regionerna på ett likartat sätt. EFNS har 12 politiska rapportörer, tre från respektive region. Rapportörer från Jämtland Härjedalens är Robert Uitto (s), Gunnar Hjelm (m) och Thomas Andersson (c). Tjänstemannastöd inom EFNS fokusområden är: Anna Omberg/Camilla Randström (sammanhållningspolitik), Gunnar Fackel (energi, miljö, klimat), Erik-Widar Andersson (FoI och näringslivspolitik) samt Jan Molde (infrastruktur).

  • Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), är en förlängning av EFNS och det som gör att forumet har en internationell koppling. I NSPA ingår de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Syftet är detsamma som inom EFNS, att påverka EU-politik som rör våra regioner. Robert Uitto (s) är ersättare i NSPA.

 • § 30

  Ansökan om företagsstöd – Klockafjällets Vy 8 AB

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.