Möte 2017-09-25

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022
09:00 - 16:00 Regionens hus, Sammanträdesrum Dr Prag
  • § 15

    Enligt fullmäktiges arbetsodning har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter.