Möte 2017-10-16

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022
10:00 - 14:30 Regionens hus, Sammanträdesrum Dr Prag