Möte 2017-11-15

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022
09:00 - 16:00 Regionens hus, Styrelserummet 9 - 12, Dr Prag 13 - 16