Möte 2017-12-11

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022
09:00 - 16:00 Regionens hus, Stora konferensrummet