Möte 2021-05-20

Beredning för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

  • Fördjupning om det personalpolitiska ansvaret
  • Redovisning om ärenden i styrelse och nämnder 2020-2021
  • Redovisning om synpunkter från tjänstepersonsorganisationen på den politiska organisationen
  • Redovisning om bemanning, nyckeltal mm vid förändringar i organisationen
  • Antal ledamöter i regionfullmäktige
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.