Möte 2017-04-03

Gemensamma nämnden för upphandling
 •   1

  Program

 •   2

  Mötet öppnas

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Fastställande av dagordning

 •   6

  Beredningsgruppen för hjälpmedelsfrågor

 •   7

  Statistik från hjälpmedel och MA-enheten

 •   8

  Sortimentsfrågor

 •   9

  Förteckning över brukarråd

 •   10

  Återrapportering om mollidräkter

 •   11

  Miljöfrågor och sociala hänsyn i samband med upphandling

 •   12

  Pågående och avslutade upphandlingar

 •   13

  Logglista

 • De vanligaste trycksåren i samband med långa perioder i sängläge förekommer runt hälen. Hälavlastare är ett hjälpmedel avsett för personer med ökad risk för att utveckla trycksår runt hälen och fotleden. Materialet tryckavlastar regionen runt malleolerna samt tålederna, hälbenet och kring hallux valgus området, i syfte att förebygga sår eller som en del av behandling av befintliga sår. Alternativ till att förskriva en hälavlastare kan vara att förskriva en komplett tryckavlastande madrass, något som är betydligt dyrare.  Hälavlastare finns upphandlat inom befintligt avtal för trycksårsförebyggande dynor. En hälavlastare kostar från ca 500 kronor till ca 1900 kronor beroende på modell.  Beredningsgruppen för hjälpmedel har utifrån det föreslagit att hälavlastare ska ingå i hjälpmedelscentralens sortiment.

 •   15

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.