Möte 2018-09-14

Gemensamma nämnden för upphandling
13:00 - 16:00 Styrelserummet