Möte 2018-09-28

Gemensamma nämnden för upphandling
09:00 - 12:00 Styrelserummet