Möte 2018-09-28

Gemensamma nämnden för upphandling
09:00 - 10:45 Sjukhuset, Lingonet, hus 9,plan 3