Möte 2018-11-15

Gemensamma nämnden för upphandling
13:00 - 15:00 Dr Prag