Möte 2019-03-01

Gemensamma nämnden för upphandling
08:30 - 15:00 Östersunds sjukhus, Musslan (från kl. 13.00 Göviken)