Möte 2019-09-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden
08:30 - 17:00 Hörsalen (dag 1), Styrelserummet (dag 2)