Möte 2019-01-17

Patientnämnden
10:00 - 16:00 Grupprum 2, bredvid hörsalen på sjukhuset