Möte 2018-05-28

Pensionärsrådet
09:00 - 12:00 Regionens hus Kyrkgatan 12 och dialysenheten plan 5