Möte 2018-10-22

Pensionärsrådet
09:00 - 12:00 Regionens hus, hus 2 plan lokal Dr Prag