Möte 2018-12-04

Pensionärsrådet
09:00 - 12:00 Regionens hus. Hus 2 plan 2 lokal Dr Prag och ortopeden