Möte 2019-01-28

Pensionärsrådet
09:00 - 12:00 Regionens hus. Hus 2 plan 2 lokal Dr Prag och röntgen