•   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av Föredragningslista

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Upprop ledamöter

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  "Farmor på fyllan"

 •   7

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.