•   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av Föredragningslista

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information från organisationerna

 •   7

  Uppföljning och planering

 •   8

  Årsbokslut

 •   9

  Fika

 • 10 min lägesrapport.

 • Tom Silverklo medverkar i ca 40 minuter.

  Maria Söderkvist medverkar från 11.30 

 •   12

  Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.