•   1

    Mötets öppnande

  •   2

    Fastställande av föredragningslista

  •   3

    Upprop ledamöter

  •   4

    Val av justerare

  •   5

    Föregående protokoll

  •   6

    Uppföljning och planering

  •   7

    Information från organisationerna

  •   8

    Vaccination 3e sprutan samt hur vaccination mot säsongsinfluensa ska organiseras

  •   9

    Fika

  • 1.Regionens medicinska ansvar i särskilda boenden

    2.Hur säkerställer Regionen att läkarmedverkan fungerar i privata Säbo?

    3.Läkemedelsuppföljning i äldrevården

     

  •   11

    Medicinsk fotvård

  •   12

    TBE-vaccination vid HC

  •   13

    Mötet avslutas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.