Möte 2018-01-16

Regionala utvecklingsnämnden
11:00 - 11:30 Dr Prag, Hus 2 plan 2
 •   1

  Protokollet justeras direkt.

 •   2

  Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 •   3

  I den omstrukturering av ägarbilden av Peak Region AB som diskuteras, där Inkubatorsverksamheten samt det s.k. PEAK-projektet ingår, har ett förslag till ägarföränd–ringar diskuterats. Förändringen innebär att Mittuniversitetets holdingbolag MIUN Bridges AB förvärvar 55 % av bolagets aktiekapital från övriga aktieägare.


  Förslaget är att MIUN Bridges AB köper aktier från övriga ägare enligt följande modell:
   

  Aktieägare Nuvarande innehav av aktiekapital Försäljning till MIUN Bridges AB Antal aktier som säljs Nytt innehav av aktiekapital %
  Samling Näringsliv Ekonomisk förening 55 % 25% 150 000 30 %
  Region Jämtland Härjedalen 15 % 7,5 % 45 000 7,5 %
  Östersunds kommun 15 % 12,5 % 75 000 2,5 %
  Krokom kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 %
  Åre kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 %


  De aktier som förvärvas från Region Jämtland Härjedalen köpes för 1 kr per aktie vilket är 0,33 kr mindre än det bokförda värdet i Region Jämtland Härjedalens räkenskaper. Försäljningen medför en förlust om 14 850 kr (45 000 aktier x 0.33 kr).

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 • § 1

  Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 • § 2

  I den omstrukturering av ägarbilden av Peak Region AB som diskuteras, där Inkubatorsverksamheten samt det s.k. PEAK-projektet ingår, har ett förslag till ägarföränd–ringar diskuterats. Förändringen innebär att Mittuniversitetets holdingbolag MIUN Bridges AB förvärvar 55 % av bolagets aktiekapital från övriga aktieägare.


  Förslaget är att MIUN Bridges AB köper aktier från övriga ägare enligt följande modell:
   

  Aktieägare Nuvarande innehav av aktiekapital Försäljning till MIUN Bridges AB Antal aktier som säljs Nytt innehav av aktiekapital %
  Samling Näringsliv Ekonomisk förening 55 % 25% 150 000 30 %
  Region Jämtland Härjedalen 15 % 7,5 % 45 000 7,5 %
  Östersunds kommun 15 % 12,5 % 75 000 2,5 %
  Krokom kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 %
  Åre kommun 7,5 % 5 % 30 000 2,5 %


  De aktier som förvärvas från Region Jämtland Härjedalen köpes för 1 kr per aktie vilket är 0,33 kr mindre än det bokförda värdet i Region Jämtland Härjedalens räkenskaper. Försäljningen medför en förlust om 14 850 kr (45 000 aktier x 0.33 kr).