Möte 2018-06-12

Regionala utvecklingsnämnden
09:00 - 14:30 Stora konferensrummet, Regionens hus
  • § 97

    Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.