Möte 2020-02-25

Regionala utvecklingsnämnden
08:30 - 16:30 Indalsälven (stora konferensrummet), Regionens hus