•   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 •   3

  Aktuella infrastrukturfrågor

 •   4

  Uppföljning från tidigare sammanträden: Näringslivsklimat

 •   5

  Information: North Sweden European Office

 •   6

  Ärenden till nästa sammanträde

 •   7

  Övriga frågor

 •   8

  Workshop: Nära vård

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.