•   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  North Sweden European Office

 •   4

  Återrapport politikerforum

 •   5

  Uppföljning från tidigare sammanträden: Strukturfonder

 •   6

  Paus

  • Återrapport från möte med Thomas Eneroth

  • Övrigt

 •   8

  Länsgemensam påverkansagenda

 •   9

  Ärenden till nästa sammanträde

 •   10

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.