Möte 2015-06-17

Regionfullmäktige
00:00 - Plats har inte angetts