Möte 2015-10-21

Regionfullmäktige
00:00 - Plats har inte angetts