Möte 2015-11-25

Regionfullmäktige
00:00 - Plats har inte angetts