Möte 2016-02-10

Regionfullmäktige
00:00 - Plats har inte angetts