Möte 2016-06-15

Regionfullmäktige
00:00 - Plats har inte angetts