Möte 2016-10-19

Regionfullmäktige
08:00 - 17:30 OSD (fd Folkets Hus)
  • § 129

    Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.