Möte 2016-11-23

Regionfullmäktige
08:00 - 17:00 OSD, 22 november 13.00-19.00 och 23 november