Möte 2017-02-14

Regionfullmäktige
08:00 - 17:00 OSD 13 februari 13.00-18.00 och 14 februari 08.00-17.15
  • § 1

    Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.