Möte 2015-08-25

Regionstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts