Möte 2015-10-21

Regionstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts