Möte 2015-11-04

Regionstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts