Möte 2015-11-23

Regionstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts