Möte 2015-12-08

Regionstyrelsen
00:00 - Plats har inte angetts