Möte 2016-08-24

Regionstyrelsen
08:30 - 13:20 Styrelserummet