Möte 2016-12-07

Regionstyrelsen
08:30 - 16:00 8.30-12.00 Hörsalen Ösd sjukhus, 13.00-16.00 Styrelserummet, Reg
  • § 244

    Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.