Möte 2017-05-03

Regionstyrelsen
08:30 - 15:00 2 maj 08.30-14.00 Hörsalen och 3 maj Styrelserummet