Möte 2017-10-04

Regionstyrelsen
08:30 - 15:15 Hörsalen 3/10 08.30-14.45 och Styrelserummet 4/10