Möte 2018-04-25

Regionstyrelsen
08:30 - 15:00 Hörsalen 24/4 08.30-14.30 och Styrelserummet 25/4