Möte 2018-09-25

Regionstyrelsen
08:30 - 16:15 Hörsalen 08.30-12.20 och Styrelserummet