Möte 2018-12-10

Regionstyrelsen
08:30 - 17:00 Hörsalen kl. 08.30-12.00 och Styrelserummet 13.00-17.00