Möte 2019-08-27

Regionstyrelsen
08:30 - 17:15 Hörsalen och Styrelserummet