Möte 2019-11-06

Regionstyrelsen
08:30 - 14:15 5 november Hörsalen 08.30-14.00 och 6 november Styrelserummet