Möte 2019-12-10

Regionstyrelsen
08:30 - 15:45 Hörsalen och Styrelserummet