•   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Föreläsning - Projektcenter, eHc, forskning inom Regionen

 •   7

  Fika

 •   8

  Tillgänglighetskonferensen 2021 - Uppföljning

 • Utdrag ur protokoll 2020-09-30 § 17.

  AU får i uppdrag att planera konferensdagen i maj 2021.

  Rådet diskuterade Punkt 7 från tidigare råd 2020-01-21 (- Vid Föreningspunkten, som är lokaliserad vid pressbyrån bortom sjukhusentrén där patientföreningar med flera finns representerade med information, kan informationsytor tydliggöras och förbättras. - Information om hjälpmedelsförsörjning - hjälpmedelspolicy och fritidshjälpmedel.

  - Uppföljning från parasportkoordinator vid MIUN om parasport.
  - Synliggöra Tillgänglighetsrådet arbete. Vidarebefordra rådets arbete till tillrespektive rådsmedlemmars föreningar. Sprida information om funktionshinder till olika forum.
  - Återkoppling från regionens koordinator efter Invitational Games Åre Östersund.
  - Rundvandring vid sjukhusentrén för att undersöka olika tillgänglighetsaspekter.
  - Förslag till tema vid nästa tillgänglighetskonferens "Tillgänglighet till naturen för funktionshindrade". Verka för att tillgänglighetskonferensen ska vara fullbokad. Påtala till kommunikationsavdelningen att pressrelease till media görs inför konferensen.)
  14 December 2020 - Föreläsare,
  Regionöverläkare Urban Tirén berättar om vad Covid19 gjorde med Regionen och vad organisationen tagit lärdom av. Ev. ska julgröt bokas till denna dag.
  28 januari 2021 - Hjälpmedelsförsörjning
  - Tillgänglighetskonferensen 20 maj 2021
  - Rundvandring i foajén och mötesplatsen
  - bestämma teman för resterande av året.
  16 september 2021
  - Studiebesök Förslag: Remonthagen Hjälpmedelscentralen 7 december 2021 - ej bestämt. Fler förslag: Synliggöra Tillgänglighetsrådet
  Rundvandring kopplat till rådets uppdrag

 •   10

  Årsbokslut

 •   11

  Ärende: Tillgänglighet protokoll

 • Arvodesersättning

  Arvodesblankett

  App - Min Lön, lönespecifikation

 •   13

  Övrigt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.