•   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Upprop av ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Aktuellt läge

 •   7

  Presentation av den politiska organisationen

 •   8

  Verksamhetsplanen uppdatering

 •   9

  Tillgänglighetskonferens 2022

 • Tillgänglighetsrådet har mottagit svar på sin skrivelse till regionstyrelsen om tillgängliga möteshandlingar. För tillfället pågår en omarbetning av nya, mer tillgänglighetsanpassade, mallar. Förhoppningen är att de nya mallarna ska vara i bruk under hösten. Sekretariatet kommer att fortsätta arbetet med att göra webbplatser, mallar och dokument mer tillgängliga för alla medborgare.
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.